เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ หรือ Special Economic Zone

22 กันยายน 2564
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ หรือ Special Economic Zone
    มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่ามาตรการส่งสริมการลงทุนทั่วไป 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดทุกภูมิภาค ได้แก่
1.SEZ จังหวัดตาก
2.SEZ จังหวัดเชียงราย
3.SEZ จังหวัดหนองคาย
4.SEZ จังหวัดนครพนม 
5.SEZ จังหวัดมุกดาหาร 
6.SEZ จังหวัดกาญจนบุรี
7.SEZ จังหวัดสระแก้ว 
8.SEZ จังหวัดตราด 
9.SEZ จังหวัดสงขลา 
10.SEZ จังหวัดนราธิวาส 
-สามารถลงทุนได้กว่า 400 ประเภทกิจการที่บีโอไอกำหนด และหากลงทุนใน 14 อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
   -  เกษตร/ประมง
  -  เซรามิกส์
  -  ยา
  -  เครื่องใช้ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์
 -  พลาสติก
 -  ยานยนต์/ เครื่องจักร/ชิ้นส่วน
 -  โลจิสติกส์
 -  นิคม/ เขตอุตสาหกรรม
 -  เครื่องมือแพทย์
 -  ท่องเที่ยว
 -  เครื่องเรือน
 -  อัญมณี/ เครื่องประดับ
 -   สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนัง
 -   กิจกรรมอื่นๆ เช่น ผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ ผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้าง หรือ งานอุตสาหกรรม

สามารถ Clink รับชมรายละเอียดได้ที่ Link  นี้ 
 https://www.facebook.com/boithailandnews/videos/839947239995903    


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ