บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

28 กันยายน 2564
  
บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
เพิ่มขอบข่ายให้ครอบคลุมแพลตฟอร์มสำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
รถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
รถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
เพิ่มประเภทกิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ