บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

28 กันยายน 2564
บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG - Bio Circular Green Economy
   - Active Packaging บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
   - สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จำกัดวงเงิน
   - Intelligent Packaging บรรจุภัณฑ์ที่มีระบบบ่งชี้คุณภาพผลิตภัณฑ์แสดงผลแก่ผู้ใช้ (ไม่รวม RFID)
   - สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จำกัดวงเงิน
   - บรรจุภัณฑ์/ หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะจากสารที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติอัจฉริยะ
   - สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จำกัดวงเงิน
ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศฯ
เมื่อเสร็จแล้ว แอดมินจะนำมาอัพเดทกันอีกครั้งนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.boi.go.th/index.php...
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111
 head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ