บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

28 กันยายน 2564
บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กิจการห้องเย็น หรือ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
กรณีใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ยกเว้นแอมโมเนีย
 กรณีใช้แอมโมเนีย
 กรณีใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่สารทำความเย็นธรรมชาติ
 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS
เพิ่มประเภทกิจการ(ใหม่) กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
   ปรับปรุงเงื่อนไข กิจการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111
 head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ