บีโอไอ ปรับปรุงกิจการดิจิทัลมุ่งพัฒนาบุคลากร IT ไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น

30 กันยายน 2564
บีโอไอ ปรับปรุงกิจการดิจิทัล
มุ่งพัฒนาบุคลากร IT ไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น
กำหนดประเภทกิจการเหลือเพียง 1 ประเภท
กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
เงื่อนไขสำคัญ
ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย
อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมหรือใช้แล้วได้ เช่น คอมพิวเตอร์
ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำประกาศฯ
เมื่อเสร็จแล้ว แอดมินจะนำมาอัพเดทกันอีกครั้งนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.boi.go.th/index.php...
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ