ภาพกิจกรรมการเป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 งานสัมมนาออนไลน์ Subcon Thailand Virtual Edition 2021 หัวข้อ “Thai–Indonesian-Vietnamese Biz Networking for Thai SMEs in the Region: “The New Channel in the Covid-19 Era & Beyond the Next Normal”

06 ตุลาคม 2564