บีโอไอโคราชร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน ณ กรุงโซล (BOI)จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

12 ตุลาคม 2564
            ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  (นครราชสีมา)   ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน ณ  กรุงโซล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   (BOI)
จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทาง “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม   2562 
 ณ สาธารณรัฐเกาหลี   เพื่อเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ ศึกษาลู่ทางการขยายตลาดและการลงทุน   รายละเอียดดังนี้ 
       1.เยี่ยมชม Gapyeong Agricultural Technology Center (ศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรคาพยอง
       2.เยี่ยมชม Strawberry Smart Farm Land สมาร์ทฟาร์มสตรอเบอร์รี่
       3. เยี่ยมชม Pocheon Herb Island สวนสมุนไพรนานาชนิด
       4. เยี่ยมชมฟาร์มโสมสมาร์ทฟาร์ม Ginseng Smart Farm เมือง Anseong
       5. เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ The KIBAN COMPANY
       6. เยี่ยมชม Samsung D'light พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics)
       7.รับฟังการบรรยายและ networking เจรจาธุรกิจกับ ๔ บริษัทเกาหลีเกี่ยวกับระบบโรงเรือนอัจฉริยะ หรือ Smart Farm รวมถึงเกษตรแปรรูป
           (ผลิตภัณฑ์จากปอแก้ว, Smart Farm ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  จากเห็ดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีทันสมัย), ระบบสื่อสารความเร็วสูง
            เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคม GiGAtopia เป็นต้น ณ Asean Hall, ASEAN–KOREA CENTRE
        8.เข้าประชุม เจรจา ธุรกิจเกี่ยวกับลู่ทางการค้า การลงทุน ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับท่านเอกอัครราชฑูตไทย ประจากรุงโซล อัครราชทูต
             ที่ ปรึกษาด้านพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน จนท. จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตร
        9.เยี่ยมชมตลาดสหกรณ์ นงฮยอบ ฮานาโรมาร์ท สาขายังแจ ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
             ตลาดสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและคืนกำไรให้แก่เกษตรกร