นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานตัวในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

03 ตุลาคม 2559
นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
ได้เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ในวันจันทร์ที่
 3 ตุลาคม 2559   ณ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อรายงานตัวในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่
2