สวัสดีปีใหม่ 2016

12 ตุลาคม 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  
Happy New Year 2016 

'