ภาพกิจกรรมร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี ของสมาคมชาวไต้หวันในจังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุรนารีบอลรูม โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา

27 สิงหาคม 2559
 ภาพกิจกรรม
ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี ของสมาคมชาวไต้หวันในจังหวัดนครราชสีมา
ในวันเสาร์ที่ 27  สิงหาคม 2559 
ณ ห้องสุรนารีบอลรูม  โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา 
โดย นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
และมีประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุน