ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน Northeast tech 18" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

27 พฤศจิกายน 2561
          ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน Northeast tech 18" 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา  งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561 โดยใช้ชื่องานว่า “Northeast Tech 18” (Korat F.T.I.) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่   
         โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล รักษาการแทนผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน “Northeast Tech 18” (Korat F.T.I.)
        นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของภาคอีสาน ซึ่งจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้านในเร็วๆนี้ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านของจังหวัด ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจะจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเป็นประจำในทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี
         นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เป็นตัวแทนของภาคเอกชนประสานงานกับภาครัฐ ให้เกิดความร่วมมือในทางธุรกิจ สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน “Northeast Tech 18” (Korat F.T.I.) ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อต้องการให้เกิดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในจังหวัดนครราชสีอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังคาดหวังอยากให้ผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบกิจการ และเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรวมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงาน เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
         นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา/ประธานจัดงาน กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน งานช่าง หุ่นยนต์ แขนกล รถไฟฟ้า EV เครื่องจักรกลการเกษตร อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ พร้อมกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น การจับคู่ธุรกิจ Business matching โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon)/กิจกรรม “เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8” โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ 40 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ/การแข่งขัน ROV โดย True จำนวน 64 ทีม/และไฮไลท์อีกอย่างของงานก็คือจะมีการ สัมภาษณ์พิเศษ น้องมิลค์ ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง วัย 11 ขวบ แชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุด ในการแข่งขันงาน ALISPORTS WESG Hongkong Esports Festival 2018 International Drone Racing Challenge และการจัดFood ลอยฟ้า บริเวณ Sky Hall ชั้น 4 อีกด้วย
 
         ทางด้าน ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล รักษาการแทนผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า ทางเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของการจัดงานเทคโนโลยี เพราะทางมหาวิทยาลัย ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งภายในงาน ก็จะมีการแสดงผลงาวิจัย และนวัตกรรมต่างๆมากมาย เช่น นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำจัดสาหร่ายและตะไคร่ในแหล่งน้ำด้วยคลื่นเสียงความเร็วสูง, แผ่นพื้นอัจฉริยะผลิตพลังงานสีเขียวสำหรับประชาคมยุคดิจิตอล, SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า, นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาล, การออกแบบสร้างเครื่องไล่นกด้วยเทคนิคการจับภาพและสั่งการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบจุดระเบิดในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส, ระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืช, เครื่องผสมสูตรปุ๋ยสั่งตัดอัตโนมัติ, โดรนแนวคิดใหม่ใช้ในภารกิจถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์พืชผลใน Smart farm ด้วยระบบดิจิทัล 4.0 บนรูปแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, Smart Mattress, เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ, แอพพลิเคชั่นแบบ Android ของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการปลูกแตงเทศเพื่อการค้า เป็นต้น