บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-กันยายน 64)

14 ตุลาคม 2564
บีโอไอเผยภาวะการส่งเสริมการลงทุน 2564 (มกราคม-กันยายน 64)
มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,273 โครงการ มูลค่าลงทุน 520,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 140 %
คำขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ลงทุนสูงสุด
-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 77,210 ล้านบาท
-อุตสาหกรรมการแพทย์ 59,210 ล้านบาท
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยื่นขอบีโอไอ มูลค่าลงทุน 372,068 ล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ