นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าว "ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG" ชี้ทิศทางการลงทุนตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG

25 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าว "ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG" ชี้ทิศทางการลงทุนตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทวีบทบาทสำคัญ สอดรับกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ระบุสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการกลุ่ม BCG ตั้งแต่ปี 2558 ถึง กันยายน 2564 มีมูลค่ารวมเกือบ 7 แสนล้านบาท พร้อมผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งเตรียมร่วมมือ NIA และ สอวช. จัดมหกรรม BCG Startup Investment Day ต้นปี 2565
ปัจจุบันมาตรการส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมกิจการจำนวนมากตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง และบีโอไอได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามแนวทาง BCG ในหลายด้าน เช่น
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
ปรับปรุงประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์โดยให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "THAILAND BOARD OF INVESTMENT ทิศทางการส่งเสริมการลงทุน ตาม ตามแนวคิด BCG SÍ සර T 0000"