ภาพกิจกรรมโครงการโอกาสและลู่ทางการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคเหนือ : ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

11 กุมภาพันธ์ 2557
        ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2   มีกำหนดการจัดพาคณะนักลงทุน/นักธุรกิจจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน/ ศักยภาพการลงทุนและร่วมสัมมนาโครงการโอกาสและลู่ทางการลงทุน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคเหนือ :  ภาคอีสาน  ระหว่างวันที่ 11 - 13  กุมภาพันธ์  2557  เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน      วัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดลำพูน  อันจะนำมาซึ่งความพร้อมของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตการตลาด  การแข่งขันเป็นการสร้างพันธมิตรและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องระหว่างนักลงทุน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มวิสัยทัศน์ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด รวมไปถึงระบบการจัดการผลิตให้กับผู้ประกอบการฯได้
        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  คณะได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิโครงการหลวง ในส่วนของโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์บรรจุเพื่อจัดจำหน่ายออกสู่ตลาด        
        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  คณะได้เข้าเยี่ยมชม Hubba (Pun Space)  ออฟฟิศให้เช่าของคนที่ชอบ
อิสระ ที่ไม่ชอบนั่งทำงานในออฟฟิศแต่ชอบนั่งทำงานในสถานที่สะดวกสบาย   พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากคนหลากหลายสาขาอาชีพ เป็น Community  รูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อ Hubba  โดยตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อและซอยเอกมัย  กทม. เป็นลักษณะบุคคลที่ต้องการ start up ที่ไม่มีพื้นที่หรือ Office ลักษณะ Co-working Space
        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เยี่ยมชมบริษัท แม่ทา วี.พี.จำกัด เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตสุกรครบวงจรดำเนินกิจการฟาร์มสุกรขุนแบบโรงเรือนปิดโดยรับซื้อลูกสุกรที่ผลิตจากบริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด นำมาอนุบาลและเลี้ยงเป็นสุกรขุนเพื่อจำหน่ายให้บริษัทในเครือและลูกค้ารายย่อยเพื่อทำการชำแหละและจำหน่ายบริษัทในเครือ และคณะนักลงทุนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากมูลสุกร
        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เยี่ยมชม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)   คณะนักลงทุนได้เข้าเยี่ยมชม คือ โรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใหม่ บนเนื้อที่ 37 ไร่ ที่จังหวัด โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตบะหมี่แบบซองได้จำนวน 14,256 ตันต่อปี และบะหมี่แบบถ้วยได้จำนวน 260 ตันต่อปี
       วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  เยี่ยมชมบริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด จำกัด  กิจการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคัดคุณภาพ  เช่น ข้าว พริก และถั่วชนิดต่างๆ โดยบริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานฟาร์มทดลอง และใช้แบรนด์ทางการตลาดว่าตราศรแดง  โดยสร้างโรงงานในที่ดินของบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร็ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา โครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์
        วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557 เยี่ยมชมบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด  กิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำเร็จรูป เช่น เค้ก ขนมปัง คุกกี้ พาย เดนิช  ทาร์ต  โรล  พิซซ่า ขนมอบนานาชนิดและขนมไทยทุกชนิด ฯลฯ