นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล

21 ธันวาคม 2564
       วันที่ 20 ธ.ค. 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยบอร์ดบีโอไอ มีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหญ่ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 26,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความพร้อมด้านพลังงาน มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยสู่ฮับการลงทุนในภูมิภาค ทั้งด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 4 เรื่อง ดังนี้
          1. มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565
          2. ขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุน EEC ถึงสิ้นปี 2565
          3. กระตุ้นการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
          4. กำหนดเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 2 แห่ง คือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
              และสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ เทคโนธานี