ภาพกิจกรรมนิทรรศการและออกคลีนิกให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนงาน “ขนส่งอีสานรวมใจ พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีม

16 พฤศจิกายน 2556
           ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   และสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน   ได้ร่วมมือจัดงานสัมมนาและร่วมออกบูธงาน “ขนส่งอีสานรวมใจ พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านยานยนต์เพื่อการขนส่งและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก ร่วมถึงเทคโนโลยีอะไหล่ยานยนต์ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และสินเชื่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์และการประกันภัยและเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมขนส่งภาคอีสานด้วย การจัดงานในครั้งนี้ยังจะมีบริษัทขนส่งจากประเทศกลุ่มอาเชียน นำนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆ  มาจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยมีดร.วินัย บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อแสดงถึงความที่สมาคมได้ให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ รวมทั้งเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี 2556 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกในสมาคม สำหรับกิจกรรมภายในงานงานประกอบด้วย การแสดงเทคโนโลยีด้านยานยนตร์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถขนาดเล็ก จากค่ายต่างๆตลอดจนการแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจขนส่ง และนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย