บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

19 มกราคม 2565

               บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain
       กลุ่มที่1 การผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
    กิจการผลิต Wafer ต้นน้ำของ Semiconductor
    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี
    กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและ/ หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
       กลุ่มที่2 การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
    กิจการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) แบบ Multiple layer หรือ Flexible
    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
      กลุ่มที่3 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
   กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
   ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
   ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 500 ล้านบาท
       ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก
https://www.boi.go.th/.../con.../sor6_2564_614aa59052632.pdf

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ