บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 มกราคม 2565
  บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ เทคโนธานี
  จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ หรือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ
   *สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริม*
      ขณะนี้บีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำประกาศสำหรับมาตรการดังกล่าว หากประกาศจัดทำเรียบร้อยแล้ว แอดมินจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ