ภาพกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ “โครงการโอกาสลู่ทางการลงทุนเชื่อมโยงภาคอีสาน : ภาคใต้” ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

20 สิงหาคม 2557
                  ภาพกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ “โครงการโอกาสลู่ทางการลงทุนเชื่อมโยงภาคอีสาน : ภาคใต้” ระหว่างวันที่  20 – 22  สิงหาคม  2557 ณ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

               นายวีรพงษ์    ศิริวัน   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   จัดกิจกรรมพาคณะนักลงทุนเข้าร่วมโครงการ  “โอกาสลู่ทางการลงทุนเชื่อมโยงภาคอีสาน : ภาคใต้ ”ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 รวม  35  ท่าน โดยมีการเยี่ยมชมและรับฟังกระบวนการผลิตของกิจการต่างๆ ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้  กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา  บริษัท  จิตราค้าไม้  (2001)  จำกัด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่  เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ใช้กากส่าซึ่งเป็นน้ำเสียจากโรงงานสุรานำมาผลิตเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงใน Boiler ของโรงงานสุราทดแทนน้ำมันเตา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด  และบริษัท นทีชัย จำกัด  กิจการผลิตเมล็ดปาล์มอบแห้ง น้ำมันสกัดจากปาล์ม  บริษัท ทักษิณ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม( 1993)  จำกัด    กิจการผลิตเนยขาว และเนยเหลือง วัตถุดิบจากน้ำมันปาล์ม และน้ำมัน  บริษัท คิงส์ ไบโอ-โปรดักส์ จำกัด   กิจการผลิตไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด แผ่นไม้อัด บริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด