ภาพกิจกรรมร่วมพิธีปลูกต้นไม้ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557

09 สิงหาคม 2557

          นายวีรพงษ์    ศิริวัน   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   ได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้
คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน  12,982  ต้น   เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12  สิงหา
มหาราชินี 2557 และวันแม่แห่งชาติพร้อมร่วมใจกันเพิ่มพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ในวันเสาร์ที่  9  สิงหาคม  2557   ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
โดยมีนายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้
คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี 2557” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม ปลูกต้นไม้กว่า 1,000 คน และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ลงสู่อ่างน้ำ ภายในสนามกีฬาฯ ด้วย
          สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ มีหลากหลายชนิด ทั้งต้นยางนา คูณ อินทนิล เสลา ประดู่ เป็นต้น รวมจำนวน 12,984 ต้น ซึ่งเป็นไม้ป่าที่ให้ความร่มรื่น โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวโคราชได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก สำนึก และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้วันนี้เชื่อว่าจะขยายผลไปสู่ประชาชนคนไทย
ทุกคน เมื่อวันนั้นมาถึงธรรมชาติจะกลับคืนสู่ผืนดินอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน และทำให้ภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาฯ มีความร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งช่วงปลายปีนี้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แห่งนี้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน