ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ คืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

07 กันยายน 2557
ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ คืนความสุขให้ประชาชน
ระหว่างวันที่ 5 – 7  กันยายน   2557   ณ  จังหวัดอุบลราชธานี

          นายวีรพงษ์  ศิริวัน ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ได้เข้าร่วม
ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม คืนความสุขให้ประชาชน
ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายของ คสช. ที่บริเวณลานจัดงานอุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
           โดยมี ดร.อรรถชกา สีบุญเรือง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดงาน  OUTLET  สินค้าอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่องาน มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน โดยมีนางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
พลตรีวิษณุ  ไตรภูมิ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  นางรัชวัลค์  สืบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยงานมหกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 5  ถึง วันที่ 7 กันยายนนี้ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมในราคาถูกจำนวนกว่า 250 ร้านอาทิ สินค้า ประเภท อาหารสด เนื้อหมู เนื้อไก่ น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ไข่ไก่ อาหารแปรรูปชนิดต่างๆ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับอัญมณี และผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพ จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการแจกไก่ย่างฟรี วันละ 100  ตัว ให้กับประชาชนที่เข้าชมงานตลอดทั้ง 3 วันด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งานมหกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตามนโยบายของ คสช. สินค้าทุกประเภทที่นำมา โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จะมีราคาถูกและได้มาตรฐาน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ออกมาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกได้ภายในงานนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย