ภาพกิจกรรมร่วมพิธีเปิด บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา

15 กันยายน 2557
ภาพกิจกรรมร่วมพิธีเปิด บริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด 
วันที่  15  กันยายน 2557   ณ  เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา

นายวีรพงษ์  ศิริวัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ได้เข้าร่วม
พิธีเปิดโรงงานบริษัท แกรนด์ สตาร์ ไทย อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด  กิจการผลิต ELECTROMAGNETIC PRODUCT
เช่น INDUCTOR SYSTEM  เลขที่ 259 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 (เขตอุตสาหกรรม
สุรนารี)  โครงการนี้เป็นการลงทุนครั้งแรกในประเทศไทยของบริษัท   STAR  ELECTRONICS  CO.,LTD.
 ซึ่งจัดตั้ง ขึ้นที่ไต้หวันเมื่อปี พ.ศ. 2527  ในปีเดียวกันนี้ได้ตั้งโรงงานในเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen)  ประเทศจีน
มีโรงงานในประเทศจีนหลายแห่ง โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ INDUCTOR SYSTEM และลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่
ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น DELTA, GEMTEK, ZYXEL, FOXCONN,
และ WURTH เป็นต้น