ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง“การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

28 กุมภาพันธ์ 2565