มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565

07 เมษายน 2565
     มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 

พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
  - ปรับปรุงประเภทกิจการสถานีชาร์จอีวี
  - ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2565 

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=132250&language=th


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 - 0 2553 8111
 - head@boi.go.th
 -  www.boi.go.th
 - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ