มติบอร์ด บีโอไอ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

13 มิถุนายน 2565
มติบอร์ดบีโอไอ 13 มิถุนายน 2565
1.ยกระดับการส่งเสริมการลงทุน กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์การผลิตแบตเตอรี่
3.อนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงาน ที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหาร ผู้ชำนาญการต่างประเทศ รวมถึงที่พักคนงานได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก
https://www.boi.go.th/index.php...