ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

21 มิถุนายน 2565
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย นำคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ภายใต้โครงการพัฒนานักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ เดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมด้วยนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนา ผู้ประกอบการไทย นำคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ภายใต้โครงการพัฒนานักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ เดินทางไปศึกษาโอกาสการลงทุน ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 ในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้จัดการประชุมเชิงเสวนาเรื่อง "สถานการณ์เศรษฐกิจ ทิศทาง โอกาสทางการค้าและการลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ" โดยมีนางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) นายสิทธิคุณ เทียมประสิทธิ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และนายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานี และ สปป.ลาว พร้อมด้วยสมาชิกจากสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ