ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว งานสัมมนาออนไลน์ BOI Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 4 สิงหาคม 2565

18 กรกฎาคม 2565