♦ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ของ ศทภ.2 ♦ นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน

17 ตุลาคม 2565
            เจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และสมาคมสโมสรนักลงทุน สาขานครราชสีมา 
 ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่
          ♦ นายอิสระ อมรกิจบำรุง   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2