ผทภ.2 เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงาน บริษัท เคียวเซร่า เอวีเอ็กซ์ คอมโพเนนส์ (กรุงเทพมหานคร) จำกัด ณ เขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

10 พฤศจิกายน 2565
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565   นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยนางอรพินทร์  ฤทธิ์ไธสง  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และนายถาวร  กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)  เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงาน บริษัท เคียวเซร่า เอวีเอ็กซ์ คอมโพเนนส์ (กรุงเทพมหานคร) จำกัด ณ เขตอุตสาหกรรมนวนคร  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตจำหน่ายอุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ มีพื้นที่มากกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตารางเมตร เฉพาะมูลค่าก่อสร้างในส่วนของบริษัทเกือบ 7,000 ล้านบาท โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิ