ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม BUSINESS MATCHING ภายในงาน AGRO FEX 2022

18 พฤศจิกายน 2565
 
 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING” ภายในงาน AGRO FEX 2022
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00-17.00 น. ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช
จ. นครราชสีมา

  สอบถามข้อมูล กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ 0 2553 8111 คุณกัญญารัตน์ ต่อ 6108 คุณศิริน ต่อ 6184