วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

28 พฤศจิกายน 2565
 
วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565  นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานราชการ ภายในงานมีการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ และมีพิธีมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ภายใต้แนวคิด “Connect the Dot : Enhancing Thailand Competitiveness” โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้แก่ นายวิเชียร จันทรโณทัย เกษียณอายุราชการ (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)และนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
   044 384200
   korat@boi.go.th
  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ