ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566
 
  เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2566  นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยนายปกป้อง  จิระเพิ่มพูน  พนักงานส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในการรจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ  โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และโรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์