ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

27 มกราคม 2566
   วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566   เวลา  09.00 น.   นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  นำโดยนายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานกรรมการ และนายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ กรรมการและผู้จัดการ โรงแรมสีมาธานี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดกองพระทราย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา