ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

09 กุมภาพันธ์ 2566
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรีมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)

"ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
 0 44 384200
 korat@boi.go.th
 http://Korat.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

 Click ที่นี่ เพื่อ Download ข้อมูลภาวะการส่งเสริมการลงทุน
 NewsBOIKORAT65.pdf