ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกและที่ปรึกษาในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

23 กุมภาพันธ์ 2566
ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกและที่ปรึกษาในวันพุธที่ 22  กุมภาพันธ์  2566  ณ  โรงแรมแคนทารี โคราช

       วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกและที่ปรึกษา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแผนงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในจังหวัด ณ ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

"ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) "
 0 4438 4200
 Korat@boi.go.th