ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2(นครราชสีมา) และ กองพัฒนาผู้ประกอบการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดกิจกรรม “Shaping Khao Yai with Green Future” เขาใหญ่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด ร่วมฉายภาพเขาใหญ่ในปี 2023-

30 มีนาคม 2566
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2(นครราชสีมา) และ กองพัฒนาผู้ประกอบการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดกิจกรรม “Shaping Khao Yai with Green Future” เขาใหญ่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด ร่วมฉายภาพเขาใหญ่ในปี 2023-2026 ณ สวนผักปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการในพื้นที่เขาใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้หันมาใช้พลังงานสะอาดในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “Shaping Khao Yai with Green Future” เพื่อเสนอมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐกับการใช้พลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของภาคเอกชนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ