ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ร่วมงาน เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

21 เมษายน 2566
   เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566   นายนฤชา ฤชุพันธ์ุ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมเสวนา “ของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 เพื่อยกระดับ SMEs สู่ความยั่งยืน” และนายอิสระ อมรกิจบำรุง
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นำทีมงานร่วมออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” และบรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์บีโอไอเพื่อ SMEs” ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
   งาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs” นี้เป็นงานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเป็นกิจกรรมสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ SMEs ทั่วประเทศเข้าถึงบริการต่าง ๆ สำหรับ SMEs จากหน่วยงานรัฐและเอกชนได้มากยิ่งขึ้น

 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
 0 4438 4200
 Korat@boi.go.th