ภาพกิจกรรมงานสัมมนา “เปิดประตูสู่อีสาน สร้างโอกาส เสริมศักยภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Enhancing Investment Opportunities in Northeastern Region to the "NEW Economy ,NEW Opportunities") ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเ

15 มิถุนายน 2566
 บีโอไอยกทีมเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ พันธมิตร จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” ชี้โอกาสการลงทุนพร้อมมาตรการ สนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีนักธุรกิจไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 250 คน พร้อมผลักดันระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 4 จังหวัดเป็นหัวหอกในการส่งเสริมให้ 20 จังหวัดใน ภาคอีสานเติบโตไปพร้อมกัน สู่เมืองหลวง BCG ของภูมิภาค เผยยื่นขอรับส่งเสริมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสแรกกว่า 3,800 ล้านบาท
อ่านข่าวเพิ่มเติม https://www.boi.go.th/index.php...

 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111
 head@boi.go.th
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ