ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงการค้าการลงทุนธุรกิจ SMEs ภาคอีสาน : ภาคกลาง” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2566

20 กรกฎาคม 2566
             เมื่อวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2566  นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอโคราช ) จัดกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงการค้าการลงทุนธุรกิจ SMEs ภาคอีสาน : ภาคกลาง” โดยนำคณะ ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์อันดับ 1 ในประเทศไทย จ.สระบุรี บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ   จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการโรงงานรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์แห่งแรกในไทย ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก จ.นครปฐม และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด กิจการผลิตเครื่องปรุงรสและอาหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและตลาด ตลอดจนเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงทุนระหว่างภูมิภาค นำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนต่อไป

"ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
 0 44 384200
 korat@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ