ภาพกิจกรรมผทภ.2 ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานตัวในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

04 ตุลาคม 2559
นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
ได้เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559   ณ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   เพื่อรายงานตัวในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2