ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ต้อนรับคณะนักลงทุนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)โครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startup อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ

11 สิงหาคม 2566
     เมื่อวันที่  10 - 11 สิงหาคม 2566  นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   ต้อนรับคณะนักลงทุนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)  นำคณะโดยนางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) โครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startup   อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ                                                                    
   เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นการวิจัยและการพัฒนาการกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งแรกของไทย  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานอัจฉริยะเต็มรูปแบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้วยการเชื่อม IoT และระบบอัตโนมัติ  บริษัท วาวาแพค จำกัด  กิจการพัฒนาและบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและตลาด ตลอดจนเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงทุนระหว่างภูมิภาค นำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนต่อไป