ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงาน KORAT CARBON NEUTRALITY EXPO 2023 : โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566
     วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงาน KORAT CARBON NEUTRALITY EXPO 2023 : โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน และมีการออกบูธโดยนายปกป้อง จิระเพิ่มพูน นางสาวเพ็ญวลี ภู่ระย้า นางสาวณัฐิดา พัตน์นอก ให้คำปรึกษาภายในงาน
     กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อขับเคลื่อนปัญหาสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของประเทศไทย ที่จะเป็นประเทศที่มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) โดยร่วมจัดงานประชุมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี