ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 บรรยายในหัวข้อ“มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

30 สิงหาคม 2566
           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 บรรยายในหัวข้อ“มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI”  ในกิจกรรมพบปะหารือและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  ระหว่างสภาธุรกิจไทยลาว สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม    ณ  ร้านอาหาร My Home จังหวัดอุบลราชานี  
             และมีการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกิจการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริคใหญ่ที่สุดในโลก   
ณ   เขื่อนสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี   จัดกิจกรรมโดย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอนแก่น