คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโคราช เพื่อพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก 2029 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี่ จ.นครราชสีมา

13 กันยายน 2566
#คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโคราช เพื่อพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก 2029

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมลำตะคอง ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา คณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ หรือ AIPH Sie inspection นำโดย Mr.Leonado Capitanio ประธานคณะกรรมการพืชสวนโลก พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
เพื่อพิจารณาการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา พ.ศ.2572 หรือ Korat Expo 2029
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และนางอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุม และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
โดยคณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระห่างประเทศ มีกำหนดการเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 66 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.2572 โดยวันนี้ (12 ก.ย.) จะเป็นการรับฟังข้อมูลจากหลายภาคส่วน วันที่ 13 ก.ย. จะลงพื้นที่ Expo Site ที่ อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.2572 และวันที่ 14 ก.ย. จะมาสรุปเนื้อหาการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ที่ อ.เมืองนครราชสีมา ก่อนนำไปพรีเซ้นท์รอบสุดท้ายร่วมกับประเทศต่างๆ ที่เสนอตัวจัดอีกครั้งในช่วงต้นปี 2567