เมื่่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

22 กันยายน 2566
           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และนายปกป้อง จิระเพิ่มพูน พนักงานส่งเสริมการลงทุน   นำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายอดุลย์ นิลเปรม ประธานกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
0 44 384200
 korat@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ