นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมเสวนาในงาน AgroFEX 2023 ภายใต้หัวข้อ “BCG from Local To Global” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ Minihall เซ็นทรัลพลาซ๋า จังหวัดนครราชสีมา

29 ตุลาคม 2566
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2566
นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมเสวนาในงาน AgroFEX 2023 ภายใต้หัวข้อ “BCG from Local To Global” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ ความต้องการสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ การเตรียมตัวและปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ในการส่งออกกับกระแส BCG และ Carbon Neutrality รวมถึงมาตราการส่งเสริมการลงทุน และการยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการอัพเกรดสู่ภาคการส่งออกจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาอีก 3 ท่าน ได้แก่
1. ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย (TEMA)
2. คุณจิรพิสิษฐ์ รุจร์เจริญ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งแบรนด์ธุรกิจ Heal Meee
3. คุณชุลีกร สถิตพงศ์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 108 Foods จำกัด
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 4438 4200  
Korat@boi.go.th