ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาประจำปีบริหาร 2560-2561

22 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  
เข้าร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาประจำปีบริหาร
2560-2561 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องประชุมวีวัน 3 โรงแรมวี-วัน โคราช