ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการสร้างเครือข่าย ณ ประเทศญี่ปุ่น

14 มีนาคม 2560
 
ภาพกิจกรรม
ตามโครงการ “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน
ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และพลังงานทดแทน
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  กรุงโตเกียว และนครโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น

 
        ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (บีโอไอโคราช) ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ ๕ (บีโอไอสงขลา) นำโดย นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  ได้นำผู้ประกอบการจากประเทศไทย ตามโครงการ “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน” ณ กรุงโตเกียว และนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2560 โดยได้เข้าชมงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม Foodex Japan ๒๐๑๗  รวมทั้งศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  โรงงานผลิตไฟฟ้า และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพืชผัก  นอกจากนี้ยังได้เข้ารับฟังข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น  จากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจและเป็นลู่ทางในการสร้างเครือข่ายต่อไป  โดยได้เยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ  ดังนี้
  1. < >Co., Inc. (Kawasaki Plant & Kawasaki Umami Science Square)  กิจการผลิต  ผงชูรส  น้ำมัน (อาหาร)  สารให้ความหวาน  กรดอะมิโนและยารักษาโรค  อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตแอสปาร์แตมรายใหญ่ที่สุดของโลก Nichirei Foods Inc. (Research and Development Center)
  2. งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม Foodex Japan ๒๐๑๗
  3. R&D Center for the plant factoryเป็นงานวิจัยและพัฒนาโรงเพาะปลูกแบบใหม่ (New Generation) โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และใช้แสงเทียม LED เป็นแหล่งกาเนิดแสงหลัก
  4. รับฟังการบรรยายข้อมูลรวมถึงแลกเปลี่ยนประสพการณ์ด้านการค้าการลงทุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
  5. Asahi Beer Suita Factory Asahi Super Dry นอกจากนี้ยังให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียโดยน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ และยังมีการแยกขยะที่มีการนำมา Reuse/Recycle ถึง 100 %
  6. The Kansai Electric Power,Sakaiko Power Station พลังงานน้ำ และนิวเคลียร์ ผลผลิตสูงสุดถึง 36,568 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ของเขต Kansai