ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

05 เมษายน 2560
            นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  (นครราชสีมา)  จัดกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคเหนือ”   ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  โดยนำคณะนักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยี่ยมชมกิจการภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการศึกษาการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รวมถึงการศึกษาลู่ทางในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่าย   โดยเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ดังนี้
              ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซิ่ง ที   ผู้ผลิตคอมบูชะ (Kombucha) เป็นเครื่องดื่มชาหมักที่ให้ความสดชื่น รสหวานเล็กน้อยอมเปรี้ยว เกิดจากกระบวนการหมักของจุลชีพกลุ่มที่ดีที่เป็นโปรไบโอติกส์ ส่วนประกอบหลักได้แก่กรดอะซิติก กรดแลคติก กรดกลูโคนิก กรดกลูคูโรนิก และยังมีสาร DSL (D-saccharic acid-1,4-lactone) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคอมบูชะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.madikombucha.com

              บริษัท อาร์ต อิน พาราไดซ์ (เชียงใหม่) จำกัด  เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา (Illusion Art Museum)  แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอศิลปะภาพวาดลวงตา หรือ Illusion Art  ศิลปะการวาดภาพที่อาศัยเทคนิค และความเชี่ยวชาญในการวาดภาพลงบนพื้นผิวเรียบให้กลายเป็น ภาพ 3 มิติ และให้ความรู้สึกที่เสมือนจริง (Realistic Art)  นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด (Interactive Art)  ผู้ชมสามารถถ่ายภาพโดยสร้างสรรค์จินตนาการ ออกแบบท่าทาง และแสดงอารมณ์ให้สอดคล้องกับภาพวาดแต่ละภาพตามความชอบของตนเอง เสมือนว่าผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาด  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://chiangmai-artinparadise.com
              บริษัท ลานนาโปรดักส์  จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกวาซาบิ ป้อนให้กับตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐ อเมริกา  บริษัทฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผลิต “วาซาบิแท้” และ “วาซาบิเทียม” ป้อนให้กับตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 66 ล้านบาท มีรายได้กว่า 300 ล้านบาท สามารถผลิตวาซาบิเทียมได้ 20 ตันต่อเดือน นอกจากผลิตวาซาบิเทียมแล้วบริษัทยังได้ปลูกต้นวาซาบิแท้ไว้ในโรงเรือน 4 โรงอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานในจังหวัดลำพูน ซึ่งการผลิตวาซาบิแท้มีการดูแลกระบวนการปลูก โดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 20 ํC และให้น้ำอย่างเพียงพอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.lannaproducts.com
               บริษัท วีพีเอฟ (1973)  จำกัด ฟาร์มสุกรครบวงจรบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพ ควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหาร การเลี้ยงขุนและชำแหละ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยความตั้งใจของ เครือบริษัท วีพีเอฟ ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสีเขียว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงปลอดภัยของสัมคมและสิ่งแวดล้อม ยึดถือการสร้างและพัฒนาคุณค่าสีเขียวพร้อมกับการทำนวัตกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเพื่อส่งมอบคุณค่านี้สู่ทุกคนในชุมชน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://vpfporkvalley.com/
                ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๕  ให้พิจารณาจัดตั้งขึ้นบริเวณป่าขุนแม่กวง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่  โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา  ทดลอง  วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฎิบัติต่อไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ซึ่งศูนย์ศึกษากาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ  ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริง  ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม  ด้านปศุสัตว์และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรม  เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ แล้วนำไปใช้ปฎิบัติอย่างได้ผลต่อไป   ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=30:2009-05-13-08-00-15&catid=12:2009-05-04-06-38-33&Itemid=4
 
--------------------------------------