นายนพดล บูรณะธนัง ผู้บริหารส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

07 กันยายน 2560
             นายนพดล  บูรณะธนัง ผู้บริหารส่วนเศรษฐกิจภาค  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าพบท่านผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560